• Email: Sanfovet@gmail.com
  • Hotline: 0974 999 204

Thuốc trị giun sán dạng hỗn dịch, dạng bột