• Email: pkd.sanfovet@gmail.com
  • Hotline: 097 499 9204

Danh mục giới thiệu

Giới thiệu về Sanfovet

03/10/2019 131 lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư liên doanh Việt Anh (VIAVET) được thành lập ngày mùng 5 tháng 9 năm 2002. VIAVET nhà máy sản xuất thuốc Thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO (MP-GLP-GSP) tại khu công nghiệp Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội.

Tầm nhìn sứ mệnh

26/11/2019 180 lượt xem

Cơ sở vật chất

03/10/2019 85 lượt xem

Năm 2002, công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh (VIAVET) đầu tư xây dựng nhà máy GMP-WHO trên diện tích 20000 m2 tại cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín. Năm 2011, VIAVET là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía bắc chính thức

Cơ cấu tổ chức

03/10/2019 87 lượt xem

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Sanfovet theo mô hình công ty cổ phần. Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, năng lực tốt, đạo đức tốt, đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển công ty đúng theo sứ mệnh và tầm nhìn đã đề ra.